B2B Markalarda Blog Kullanımı

Markaların sosyal medya iletişimi ve pazarlamasına ilgisi her geçen gün artıyor. Özellikle nihai tüketici ürün ve hizmetleri sunan (B2C) markalar yaygın biçimde Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare gibi platformları kullanmaya çalışıyor. Bu ağlar üzerinden tüketicilerle/müşterilerle bağ kurmaya, etkileşim yaratmaya gayret gösteriyorlar.

Açıkçası veri iletişim hızlarının ve  mobil penatrasyonun daha da artmasıyla iletişimin ve pazarlama süreçlerinin gelenekselden dijital kanallara doğru kayması daha da hızlanacak. Bu kapsamda markaların organizasyon yapılarında ve hizmet süreçlerinde “internet, dijital pazarlama, sosyal medya” kavramları çok fazla konuşuluyor ve planlanıyor olacak.

Benim bu yazıda özellikle üzerinde durmak istediğim B2B markaların, yani temel iş projeleri ve süreçleri işletmeler arasında ilerleyen markaların sosyal medya kullanımına ilişkin olacak.

Nihai tüketici odaklı (B2C) markalarda Facebook, Twitter gibi platformlar etkili sonuçlar ve fırsatlar yaratmasına karşın, temel ve hedef müşteri ağları başka işletmeler olan markalarda dijital iletişimin temel unsurları bu platformlar olamaz. Elbette iletişim sürecinin, sepetin bir parçası olarak planlanır ve kullanılabilir ama temel unsur olamaz.

O halde, dijital iletişimde, sosyal medya planlamasında B2B’lerde ne kullanmalı? Devamı